top of page

Türkiye'deki Üniversitelerin IB Diploma Programı Mezunlarına Verdiği Burs Oranları Nedir?

Güncelleme tarihi: 12 Eyl 2020
Bu blog yazısında sizlerle IBDP bitirmeniz durumunda Türkiyedeki bir üniversitede eğitim görmek isterseniz ne gibi imkanlara sahip olduğunuzu ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istiyoruz. Örneğin, IB diploma notum kaç olursa ne kadarlık bir burs alabilirim, gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.


ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrenciler, Tıp Fakültesi’ne %50 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler belli koşulları sağlamaları ve ilk kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde edebilirler.


AREL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya bursu

Madde 19-Üniversite’nin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %20 oranında indirim yapılır.


BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

IB diploma notu 32 ve üzeri olan öğrencilere,

- Bahçeşehir Üniversitesi’nin lisans programlarına burssuz kontenjandan yerleştirilmiş iseler, kaydoldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin %25’i oranında burs sağlanır.

- Bahçeşehir Üniversitesinin % 50 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 50 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

- Bahçeşehir Üniversitesinin % 25 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 75 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Başkent Üniversitesine yerleştirilen adaylardan IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25’i oranında burs verilir.


BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip olup, üniversiteyi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre;

40 ve üstü olanlara %100,

35-39 arası olanlara %75,

30-34 arası olanlara %60,

24-29 arası olanlara %25,

23 ve aşağısı olanlara %10 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirilmek üzere burs verilir.


BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Liselerin İngilizce IB programından mezun öğrenciler, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrenimleri boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, önlisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde %20 indirimden yararlanırlar.


BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilen ve kesin kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olanlar, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş için ön başvuru yapabilir.


Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Ön başvuru sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydını takiben İngilizce Hazırlık Programı muafiyet durumu belli olduktan sonra yapılabilir. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin ön başvuruları kabul edilmez. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Ön başvuru yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden birinci yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır; bu öğrencilerin geçmek istedikleri bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri almaları gereklidir.


Birinci yarıyıl sonunda, aldığı derslerin hepsinden başarılı olan ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturan öğrenciler, ilgili bölüme geçiş için başvuru yapmış kabul edilir. Bu öğrenciler takip eden yarıyılda da geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır.


Bölümler arası geçiş başvuruları ikinci yarıyıl sonunda öğrencinin geçmek istediği fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanıp geçişler kesinleşir. Birinci yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalaması 2.80’den düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin ön başvuruları iptal edilir ve bölümler arası geçiş başvuruları alınmaz. Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru veya ön başvuru hakkı doğurmaz.


ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi: 2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya Üniversitesinin Ön Lisans ve/veya Lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası Bakalorya (IB) programı başarılarına göre öğrenim ücretlerinde aşağıda belirtilen oranlarda burs kazanırlar.

Diploma Notu İndirim Oranı

40 ve Üstü %50

33 – 39 arası %25


DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıdaki oranlarda burslar verilir:

40 ve üstü 100%

35-39 75%

30-34 60%

24-29 25%

23 ve altı 10%


GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından sertifikalandırılan okulların diplomalarına sahip olan öğrenciler okulumuzu tercih etmeleri halinde çeşitli burslar almaktadır. Bu burs oranları öğrencinin diploma notuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.


IŞIK ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Bir Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Programı'ndan mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre üniversitenin bir lisans programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir. Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.


İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Ücretli ve indirimli programlara yerleştirilen öğrencilerden, Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.


İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

IB/Abitur/Bakalorya/Matura/Maturita Başarı Bursu: Uluslararası eğitim programları uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup 2019 YKS sonucuna göre İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin ödemesi gereken tutar üzerinden %20 oranında indirim sağlanır. IB Notu 32 ve daha iyi olanlara, Abitur Puanı 2,3 ve daha iyi olanlara, Fransız Bakalorya Diploma notu 14 ve daha iyi olanlara, Avusturya Matura Diploma notu 2,0 ve daha iyi olanlar, İtalyan Maturita Diploma notu 80 ve daha iyi olanlara verilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiçbir koşulda yeniden başlamaz. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir.


KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı; 38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.


KOÇ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümlerinden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 ve üstü veya ABITUR diploma notu 1,5 ve üstü olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.


IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.


IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümlerinden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.


IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler. Hemşirelik Fakültesinden diğer programlara geçiş yapılamaz.


* ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yerleştirilmiş olup ilgili yılın kontenjan kılavuzunda yer alan sıralama ve varsa diğer şartlar sağlanmalıdır. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve Hemşirelik bölümlerine tam burslu yerleşen öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR Diploması ile yatay geçiş yapacak öğrenciler de bu uygulamaya dahildir.


MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu okullarından IB diploması ile mezun olup, diploma notu 42 ve üzeri olan öğrencilere %95, diploma notu 32 ve üzerinde olanlara %50 indirim uygulanır.


MEF ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB) diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir.


OKAN ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversiteye yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara öğrenim ücretinden % 100 oranında indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.


ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

IB diploma notu 32 ve üzeri olup %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e yükseltilir.


SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

IB diploma notu 34 ve üzeri olan öğrencilere “Diploma Katkı Bursu” verilir. Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır.


TED ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, Üniversite'ye YKS yolu ile yerleşen veya YKS puanı ile bir başka yükseköğrenim kurumundan yatay geçiş yapan ve Uluslararası Bakalorya veya Fransız Bakalorya diploma notu bulunanlardan, aşağıda belirtilen puanı sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %25’i alınmaz.

Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz.

Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yılı, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yılı kapsar.

Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz.


ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya Bursu: Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.


YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü, olan öğrencilere Yeditepe Üniversitesinin ücretli programlarını ilk 5 tercihleri arasında gösterip yerleştirilmeleri kaydıyla, ilgili öğretim ücreti üzerinden %25 indirim;

temel alan derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri programın birinci sınıfındaki bazı dersler için oluşturulabilecek muafiyet sağlanır.


Son Güncelleme MAYIS 2020


TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.


COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM


1.847 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page