top of page

 

IB DİL B (SD ve YD) IB LANGUAGE B (SL-HL)


Dil B Standart Seviye (SL) ve dil B Yüksek Seviye (HL) dersleri, hedef dilde daha önce bazı deneyimleri olan öğrenciler için planlanmış dil edinim dersleridir.

Dil B SL ve HL arasındaki ayrım, önerilen öğretim saatlerinin sayısında, öğrencinin alımlayıcı, üretime dönük ve etkileşimli becerilerde geliştirmesi beklenen yetkinlik düzeyinde ve HL öğrencilerinin hedef dilde orijinal olarak yazılmış iki edebi eseri incelemelerinin istenmesinde görülebilir. 

Öğrenciler, dil, tema ve metinler üzerinde çalışarak hedef dilde iletişim kurma becerilerini geliştirirler. Bunu yaparken, dilin nasıl çalıştığına dair kavramsal anlayışlar da geliştirirler. İletişim, dersin seviyesine uygun bir dizi bağlam ve amaç boyunca alımlayıcı, üretime dönük ve etkileşimli becerilerle kanıtlanır.

 

B dili müfredatı önceden belirlenmiş beş tema halinde düzenlenmiştir: kimlikler, deneyimler, insan yaratıcılığı, sosyal organizasyon ve gezegeni paylaşmak. Her bir tema için isteğe bağlı önerilen konular ve olası sorular kılavuzda sunulmuş, ancak belirtilmemiştir.

 

Müfredat ve değerlendirme modellerinin temel özellikleri

  • Standart (SL) ve daha yüksek seviyede (HL) mevcuttur

  • Dersi tamamlamak için önerilen öğretim süresi SL için 150 saat ve HL için 240 saattir.

  • Kelime bilgisi ve dil bilgisi (dilin ne olduğu), hedef kitleyi, bağlamı, amacı, anlamı ve çeşitliliği (dilin neden ve nasıl olduğunu) anlayarak pekiştirilir ve genişletilir.

  • Uluslararası bilincin gelişimi, dersin temel amaçlarından biridir

  • Dersin öngörülen temaları, İlk Yıllar Programının (PYP) disiplinlerarası temalarından ve Orta Yıllar Programının (MYP) küresel bağlamlarından esinlenmiştir.

  • Öğrenciler, öngörülen temalar ve ilgili ders içeriği ile ilgili olarak çeşitli otantik metin türlerine maruz kalırlar.

  • Öğrenciler, ders içeriğiyle ilgili çeşitli konularda durumları tanımlar, olayları anlatır, karşılaştırmalar yapar, sorunları açıklar ve kişisel fikirlerini ifade eder ve desteklerler.

  • Öğrenciler, akademik ve kişisel ilgi alanlarıyla ilişkili izleyici, bağlam ve amaçlar için farklı çeşitlerde sözlü ve yazılı metin üretirler.

  • HL'de, öğrencilerin orijinal olarak hedef dilde yazılmış iki edebi eseri incelemeleri gerekir ve iletişim kurmak için kullandıkları ve anladıkları dilin kapsamını ve karmaşıklığını genişletmeleri beklenir.

  • Öğrenciler hem harici hem de dahili olarak değerlendirilir

 

Dış değerlendirme:

Kağıt 1'den oluşur: üretime dönük beceriler - yazma (bir göreve yazılı yanıt) ve

Kağıt 2: alımlayıcı beceriler - dinleme (üç sesli pasajın anlaşıldığını gösterme) ve okuma (üç yazılı pasajın anlaşıldığını gösterme) için ayrı bölümleri vardır.

 

SL'de dahili değerlendirme, bireysel bir sözlü değerlendirmeden oluşur - üretime dönük ve etkileşimli beceriler (öğrenci tarafından bir sunum ve dersin öngörülen temalarından birine bağlı görsel bir uyarıcıya dayalı bir takip tartışması ve öğretmenle genel bir konuşma dersin en az bir ek temasına göre)

 

HL'de iç değerlendirme, bireysel bir sözlü değerlendirmeden oluşur - üretken ve etkileşimli beceriler (öğrenci tarafından bir sunum ve ders sırasında incelenen edebi eserlerden birinden bir alıntıya dayanan bir takip tartışması ve öğretmenle Başlangıç ​​noktası olarak dersin öngörülen beş temasından biri veya daha fazlası)

ÇEVİRİ: https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-acquisition/language-ab-initio-sl/ adresinden EXAMACADEMYTURKEY.COM tarafından yapılmıştır.

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page