top of page

 

IB Fizik Standart Düzey-Yüksek Düzey (IB Physics SL-HL)

 

Dersin Tanımı ve Amaçları:

Fizik öğrenerek öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlamalıdır. Bilimsel yöntem çok çeşitli biçimlerde olabilirken, bu konuları niteleyen deneysel çalışmalarla pratik bir yaklaşıma vurgu yapılır.

Fizik (SL) dersi, öğrencilerin, bilimin doğasının genel temasıyla aşağıdakileri yapmalarını sağlar:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler

  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler

  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar

  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler

  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler

  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı  ve bilimsel beceriler geliştirirler

  7. Bilimsel araştırmalar esnasında  21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar

  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin  etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.

  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler

  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

 

Ders programı taslağı ve içeriği:

Ana Konular

1. Ölçümler ve Belirsizlikler
2. Mekanik

Seçenek B.3 - Akışkanlar ve Akışkan Dinamiği (sadece HL)

3. Termal Fizik

Seçenek B.2- Termodinamik

4. Dalgalar

Seçenek B.4 - Zorlanmış Titreşimler ve Rezonans (sadece HL)

5. Elektrik ve Manyetizma
6. Dairesel Hareket ve Yerçekimi

Seçenek B.1 - Sert Cisimler ve Dönme Dinamikleri

7. Atom, Nükleer ve Parçacık fiziği
8. Enerji Üretimi

Ek daha yüksek seviye (AHL)

9. Dalga olayları
10.Fields
11. Elektromanyetik indüksiyon
12. Kuantum ve nükleer fizik

 

Değerlendirme Bilgisi:

Dış Değerlendirme SL:

Kağıt 1:  Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Not: 30
(30 çoktan seçmeli soru (Temel))

Kağıt 2:  Süre: 75dk / Ağırlık: 40% / Not: 50
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Ana Konular))

Kağıt 3:  Süre: 60dk/ Ağırlık: 20% / Not: 35
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular ve Seçmeli SL konuları))

İç Değerlendirme - SL:

Bireysel Araştırma:  Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

Dış Değerlendirme HL:

Kağıt 1:  Süre: 60dk / Ağırlık: 20% / Not: 40
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Kağıt 2: Süre: 135dk / Ağırlık: 36% / Not: 95
(Kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Ana Konular))

Kağıt 3: Süre: 75dk/ Ağırlık: 24% / Not: 45
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular ve Seçmeli SL konuları))

İç Değerlendirme - HL:

Bireysel Araştırma:     Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

Kaynak: IB Fizik Rehberi
 

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page