top of page

 

IB Kimya Standart Düzey-Yüksek Düzey (IB Chemistry SL-HL)

 

Dersin Tanımı ve Amaçları:

 

Kimya, deneysel bilimler içinde 4. grupta yer alır. IB Diploma Programı Kimya dersi akademik çalışma, uygulama ve araştırma becerilerinin kazanılması yetkinlikleri bir araya gelmesinden oluşur. Kimya  dersi, uygulama becerilerin geliştirilmesini, matematiksel becerilerin kullanılmasını ve ayrıca bilgi teknolojisi becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Kimya öğrenerek öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlarlar.

DP Kimya dersinin amacı öğrencilerin aşağıdaki maddeler doğrultusunda öğrenmelerini sağlamaktır:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler

  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler

  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar

  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler

  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler

  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı ve bilimsel beceriler geliştirirler

  7. Bilimsel araştırmalar esnasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar

  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.

  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler

  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

Ders programı taslağı ve içeriği-SL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders programı taslağı ve içeriği-HL

 

 

Değerlendirme Bilgisi: SL

Dış Değerlendirme:

Kağıt 1: Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Not: 30
(30 çoktan seçmeli soru (Temel))

Kağıt 2: Süre: 75dk / Ağırlık: 40% / Not: 50
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Ana Konular))

Kağıt 3: Süre: 60dk/ Ağırlık: 20% / Not: 35
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular))

 

İç Değerlendirme:

Bireysel Araştırma: Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

--------

Değerlendirme Bilgisi: HL

Dış Değerlendirme:

Kağıt 1: Süre:60dk / Ağırlık: 20% / Not: 40
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Kağıt 2: Süre: 2s 15dk / Ağırlık: 36% / Not: 72
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Temel))

Kağıt 3: Süre: 1s 15dk/ Ağırlık: 24% / Not: 45
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular))

İç Değerlendirme:

Bireysel Araştırma: Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

 

Kaynaklar:
OCC IB DP Kimya Rehberi, OCC Öğretmen destek materyalleri http://www.ibo.org/globalassets/publications?

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

Ekran Resmi 2020-09-11 00.42.55.png
Ekran Resmi 2020-09-11 00.49.45.png
bottom of page