top of page

IB Ekonomi SD-YD (İlk Değerlendirme 2022) Dersi (IB Economics SL-HL)

IB Ekonomi Ders Bileşenleri

Ünite 1: Ekonomiye Giriş (SD ve YD’de 10 ders saati)

1.1 Ekonomi nedir?

1.2 Ekonomistler dünyaya nasıl yaklaşıyor?

 

Ünite 2: Mikro ekonomi (SD’de 35, YD’de 70 saat)

2.1 Talep (YD alt konularını içerir)

2.2 Arz (YD alt konularını içerir)

2.3 Rekabetçi piyasa dengesi

2.4 Tüketicilerin ve üreticilerin davranışlarını en üst düzeye çıkarmanın eleştirisi

2.5 Talebin esnekliği (YD alt konularını içerir)

2.6 Arzın esnekliği (YD alt başlıklarını içerir)

2.7 Hükümetin mikro ekonomideki rolü (YD hesaplamasını içerir)

2.8 Pazar hatası - dışsallıklar ve ortak havuz veya ortak erişim

kaynakları (YD hesaplamasını içerir)

2.9 Piyasa başarısızlığı - kamu malları

2.10 Pazar hatası - asimetrik bilgi (yalnızca YD)

2.11 Pazar başarısızlığı - pazar gücü (yalnızca YD)

2.12 Piyasanın öz sermaye elde edememesi (yalnızca YD)

 

Ünite 3: Makro ekonomi (SD’de 40, YD’de 75 saat)

3.1 Ekonomik faaliyetin ölçülmesi ve farklılıklarının açıklanması

3.2 Ekonomik faaliyetteki farklılıklar - toplam talep ve toplam arz

3.3 Makroekonomik hedefler (YD hesaplamasını içerir)

3.4 Eşitsizlik ve yoksulluk ekonomisi (YD hesaplamasını içerir)

3.5 Talep yönetimi (talep taraflı politikalar) - para politikası (YD alt konularını içerir)

3.6 Talep yönetimi - mali politika (YD alt konularını içerir)

3.7 Arz taraflı politikalar

Ünite 4: Küresel ekonomi (SD’de 45, YD’de 65 saat)

4.1 Uluslararası ticaretin faydaları (YD alt konularını ve

Hesaplamasını içerir)

4.2 Ticari koruma türleri (YD hesaplamalarını içerir)

4.3 Ticaret kontrolü / koruması lehinde ve aleyhinde argümanlar

4.4 Ekonomik bütünleşme

4.5 Döviz kurları (YD alt başlığını içerir)

4.6 Ödemeler dengesi (YD alt konularını içerir)

4.7 Sürdürülebilir kalkınma (sadece YD alt başlığını içerir)

4.8 Gelişimin ölçülmesi

4.9 Ekonomik büyüme ve/veya ekonomik kalkınmanın önündeki engeller

4.10 Ekonomik büyüme ve/veya ekonomik gelişme stratejileri

 

İç değerlendirme (SD’de ve YD’de 20 saat)

Üç yoruma dayalı ödevin portföyü

 

Toplam ders saati SD’de 150, YD’de 240 saattir.

IB Ekonomi (ilk değerlendirme 2022) SD YD Değerlendirme Özeti

Dış değerlendirme

Kağıt 1    Mikro ve makro ekonomi üzerine uzun cevaplı sınav

Standard Düzey 1 saat 15 dakika (%30)

Yüksek Düzey 1 saat 15 dakika (%20)

Kağıt 2     Uluslararası ve gelişim ekonomisi üzerine data içerikli sınav

Standard Düzey 1 saat 15 dakika (%40)

Yüksek Düzey 1 saat 15 dakika (%30)

 

Kağıt 3    YD bütün müfredat konularını içeren kapsamlı sınav

Yüksek Düzey 1 saat 45 dakika (%30)

 

İç Değerlendirme

Ders müfredatının üç farklı bölümünden (giriş ünitesi hariç) ve yayınlanmış medya haber alıntıları üzerine üç farklı yoruma dayalı ödevler 

Yayınlanmış alıntıları analiz ederken, her bir ödev, farklı bir temel kavram kullanarak ele alınmaldır. 

 

Bu bileşen ders eğitmeni tarafından değerlendirilir. Aynı zamanda, iki yıllık süreç sonundaki sınavlarda IB puanlayıcıları tarafından dış değerlendirme yoluyla denetlenir.

Standard Düzey 20 ders saati (%20)

Yüksek Düzey  20 ders saati (%20)

Kaynak: OCC IBDP Ekonomi -ilk değerlendirme 2022- Kılavuzu

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page