top of page

 

IB Biyoloji Standart Düzey-Yüksek Düzey (IB Biology SL-HL)

Biyoloji hayatı anlatan bilim dalıdır. Yaşamla ve canlılarla uğraşan, yapılarını, işlevlerini, ilişkilerini, yaşayan ve cansız çevreyi, değişimlerini ve çeşitliliğini inceleyen bir bilimdir. Bu yüzden biyolojideki birçok farklı alanda kaynak sonsuzdur. DP'de Biyoloji okuyan öğrenciler, bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını öğrenirler. Öğrenciler bu derste bilimsel yöntemlerin çeşitlerini, araştırma metotları tasarlamayı, veri toplamayı, becerilerini geliştirmeyi, sonuçları analiz etmeyi, iş birliği yaparak değerlendirmeyi ve bulgularını paylaşmayı öğrenirler.

DP biyoloji dersinin amacı öğrencilerin aşağıdaki maddeler doğrultusunda öğrenmelerini sağlamaktır:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler

  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler

  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar

  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler

  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler

  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı ve bilimsel beceriler geliştirirler

  7. Bilimsel araştırmalar esnasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar

  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.

  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler

  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

 

IB Biyoloji Standart Düzey Ders Programı Taslağı ve İçeriği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

IB Biyoloji Standart Düzey Değerlendirme Bilgisi

Dış Değerlendirme

Kağıt 1:  Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Not: 30
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Kağıt 2:  Süre: 1sa 15dk / Ağırlık: 40% / Not: 50
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

Kağıt 3:  Süre: 1s / Ağırlık: 20% / Not: 35
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

İç Değerlendirme

Bireysel Araştırma       
Süre: 10 saat / Ağırlık: 20% / Not: 24
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

IB Biyoloji Yüksek Düzey Ders Programı Taslağı ve İçeriği

IB Biyoloji Yüksek Düzey Değerlendirme Bilgisi

 

Dış Değerlendirme

Kağıt 1: Süre: 60dk / Ağırlık: 20% / Not: 40

(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Kağıt 2:  Süre: 2sa 15dk / Ağırlık: 36% / Not: 72

(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

Kağıt 3:  Süre: 1s 15dk/ Ağırlık: 24% / Not: 45

(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

İç Değerlendirme

Bireysel Araştırma        

Süre: 10 saat / Ağırlık: 20% / Not: 24
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

Kaynaklar: OCC IB DP Biyoloji Rehberi

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

Ekran Resmi 2020-09-09 12.51.14.png
Ekran Resmi 2020-09-09 12.53.41.png
bottom of page