top of page

 

IB Matematik: Analiz ve Yaklaşımlar SD-YD (IB Mathematics: Analysis and Approaches HL/SL)

 

Dersin tanıtımı ve amaçları

Dersin dili İngilizce’dir.

IB-DP'nin hedefleriyle aynı doğrultuda, matematik öğretimi, 21. yüzyılda eğitimin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve bu becerileri günlük yaşamlarına uygulamayı amaçlamaktadır. Diploma Programı boyunca öğretme ve öğrenmeye yönelik yaklaşımlar, öğretme ve öğrenme ortamına nüfuz eden kasıtlı stratejileri, becerileri ve tutumları ifade eder. IB öğrenen profili özellikleriyle özdeş bir şekilde bağlantılı olan bu yaklaşımlar ve araçlar, öğrencinin öğrenmesini arttırır ve Diploma Programı değerlendirmesi ve ötesinde öğrencinin hazırlanmasına yardımcı olur.

Buna göre,  matematik dersi, IB öğrenen profili, ATL becerileri ve uluslararası fikirlilik özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. IBDP matematik derslerinin IB-DP Matematik Rehberinde belirtildiği gibi amacı öğrencilerin:

 1. Matematiğin tadını çıkarma ve matematiğin zarafeti ve gücünün takdirini geliştirme

 2. Çeşitli bağlamlarda, derinlemesine ve güvenle kavramları anlama

 3. Çeşitli bağlamlarda açıkça ve güvenle iletişim kurma

 4. Mantıksal ve yaratıcı düşünceyi geliştirme, matematiği kullanma konusunda güven uyandırmak için problem çözmede sabır ve sebat etme.

 5. Okulu bıraktıktan sonra öğrenmeye aktif olarak katılmaya devam etmelerini sağlayacak ve onları daha iyi notlar alarak üniversiteye kabul edilmekle kalmayacak, aynı zamanda yükseköğretim sırasında başarıya ulaşmaları için yardımcı olacak çeşitli beceriler geliştirmeleri konusunda teşvik etme

 6. Matematiğin evrenselliği ve çok kültürlü ve tarihsel perspektifi bilinciyle matematikteki uluslararası boyutu takdir etme.

 7. Matematiğin diğer disiplinlere ve TOK kursunda belirli bir “bilgi alanı” olarak katkısını takdir etme.

 8. Eleştirel olarak kendi çalışmaları ve başkalarının çalışmalarına yansıtma yeteneğini geliştirme.

 9. Okulların, IB Diploma Programı eğitiminin kendine özgü doğasını, idealizm ve pratiklik karışımıyla tanımlamasına izin verme.

 10. Bağımsız ve iş birliğine dayalı olarak matematik anlayışlarını genişletme.

 

IB Matematik AA - Standart Düzey Ders programı taslağı ve içeriği

Yıl I:

Sayı ve Cebir (19s), Fonksiyonlar (21s), Geometri ve Trigonometri (25s) konuları işlenecektir. Öğrenciler ayrıca iç değerlendirme çalışmalarına ilk yıl (20s) başlar.

Yıl II:

İstatistik ve Olasılık (27s) ve Matematik (28s) konuları, İELEV Lisesinde ikinci yıl boyunca ele alınacaktır. İç değerlendirme çalışması ikinci yılın başında (10 saat) tamamlanacaktır.

Standart Düzey Değerlendirme Bilgisi

Dış Değerlendirme:

Kağıt 1
Süre: 90 dak. / Ağırlık:% 40 / Not: 80

Kağıt 2
Süre: 90 dak. / Ağırlık:% 40 / Not: 80

İç Değerlendirme:

Matematiksel araştırma-makale:

Süre: 30 saat / Ağırlık: 20% / Notlar: 20
Bu, derinlemesine inceleme ve araştırma içeren yazılı bir çalışma.

Bir matematik alanının incelenmesi.

Her öğrenci araştırmayı bireysel olarak hazırlar.

IB Matematik AA - Yüksek Düzey Ders programı taslağı ve içeriği

Yıl I:

Sayı ve Cebir (39 saat), Fonksiyonlar (32 saat), Geometri ve Trigonometri (51 saat) konuları ele alınacaktır. Öğrenciler ayrıca iç değerlendirme çalışmalarına ilk yılda (20 saat) başlayacaklar.

Yıl II:
HL için İstatistik ve Olasılık (33 saat), Matematik (55 saat) ele alınacaktır. İç değerlendirme çalışması ikinci yılın başında (10 saat) tamamlanacaktır.

 

Yüksek Düzey Değerlendirme Bilgisi

Dış Değerlendirme:

Kağıt 1

Süre: 120dk./Ağırlık:% 30 / Not: 110

Kağıt 2

Süre: 120dk./Ağırlık:% 30 / Not: 110

Kağıt 3

 

İç Değerlendirme:

Matematiksel araştırma-makale:

Süre: 30 saat / Ağırlık: 20% / Notlar: 20

Bu, derinlemesine inceleme ve araştırma içeren yazılı bir çalışma.

Bir matematik alanının incelenmesi.

Her öğrenci araştırmayı bireysel olarak hazırlar.

Kaynaklar:

 • Ratti, J. S. ve Mc Su, M. College Algebra and Trigonometry (3. Editon). Pearson.

 • Micheal Haese, Mark Humphries, Chris Songwin, Ngoc Vo. Mathematics Series: Mathematics for the International Student (IB Diploma) Mathematics: analysis & approaches SL Haese and Harris.

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page