top of page

İNGİLİZCE B (SD-YD) DERSİ (ENGLISH B  HL-SL) 

Dersin Tanımı ve Amaçları:

IBDP Dil  B-İngilizce kursu, öğrencilere  var olan İngilizce dil becerilerini güçlendirme ve öğrendikleri dili kullanarak diğer kültürleri anlamaları fırsatı sunar. Dil B –İngilizce, hedef dilde yeterli bilgiye  ve deneyime sahip öğrenciler için tasarlanmıştır.

Dil B –İngilizce (YD)  Dersinin amacı:

 • Öğrencilerin kültürlerarası anlayışlarını geliştirmek

 • İngilizceyi çeşitli bağlamlarda anlamalarını ve çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamak

 • Başka kültürlerden gelen insanların farklı bakış açılarını ve  beğenisini çeşitli metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla teşvik etmek

 • Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin rolü hakkındaki farkındalığını geliştirmek

 • Öğrencilerin, aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığını geliştirmek

 • Öğrencilerin İngilizceyi kullanarak daha yüksek seviyelerde bilgi edinmeleri, çalışmaları ve günlük hayatlarında İngilizceyi rahatlıkla kullanabilmeleri için bir temel sağlamak

 • Öğrendikleri yabancı dilden zevk almalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve entelektüel etkileşimleri için fırsat sağlamak

 • Orijinal olarak İngilizce dilinde yazılmış iki edebi eseri anlama ve analitik becerilerini geliştirmek

 

İngilizce B SD-YD (English B  HL-SL) Ders  Programı Taslağı ve İçeriği

KONULAR:

Kimlikler

 • Dünya Vatandaşları

 • İnanç ve Kimlik

 • Güzellik ve Sağlık
   

Deneyimler

 • Hac

 • Ekstrem Sporlar

 • Göç
   

İnsan Yaratıcılığı

 • Gelecekteki İnsanlar

 • Teknoloji ve İnsan etkileşimi

 • Sanatın Yeniden Tanımlanması
   

Sosyal Organizasyon

 • Azınlıklar ve Eğitim

 • Yaşam için Ortaklar

 • Mesleklerin Geleceği
   

Gezegeni Paylaşmak

 • Yoksulluğun Sona Ermesi

 • İklim Değişikliği

 • İnsan Hakları

İngilizce B SD-YD (English B  HL-SL) Değerlendirme Bilgisi
 

Dış Değerlendirme:

• Kağıt  1: Öğrencinin yazma becerisini değerlendirir. Öğrenciler üç görevin birinden 450-600 kelimelik bir cevap yazarlar. Her görev, müfredattan farklı bir temaya dayanır. (%25)
 

• Kağıt 2: Öğrencinin okuma ve dinleme becerisini değerlendirir. Öğrenciler üç sesli bölüm dinler ve ders programındaki beş temadan alınan üç adet yazılı bölüm okurlar (%50)

 

İç Değerlendirme:

• Bireysel Sözlü: Sınıfta çalışılan edebi çalışmalardan biri ile ilgili öğrenciler bulgularını ve düşüncelerini sunarlar. Bunu, beş temadan birini veya daha fazlasını edebi metne bağlayan bir tartışma izler. (%25)


Kaynaklar: IB Dil B Rehberi, Öğretmen Rehberi Dil B

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page