top of page

 

Bitirme Tezi (Extended Essay)

Bitirme tezi (EE), IB Programı öğrencilerinin diploma almaya hak kazanması için geçer puan alması gereken ve sunulmuş olan Diploma Programı derslerinden seçilen bir konu ile ilgili olarak yaptığı derinlemesine bir çalışmadır.  Genellikle bu, IB öğrencisinin seçmiş olduğu 6 dersten biri veya öğrencinin daha önceden bilgisinin olduğu bir derstir. EE, öğrencinin akademik araştırma yapmasını ve yazma becerisini desteklemeyi ve okuldan nitelikli bir danışman gözetmenliğinde öğrenciye kendi seçtiği konu üzerinde bireysel araştırma yapmasını amaçlamaktadır. Yapılan çalışma, fikirlerin ve bulguların gerekçeli ve tutarlı bir şekilde aktarıldığı resmi formatta hazırlanmış ve iyi yapılandırılmış bir yazı olarak ortaya çıkar.

IB Programı öğrencilerinin EE danışmanları ile 3 defa öz-değerlendirme görüşmesi yapma zorunluluğu mevcuttur. Bunlardan sonuncusu (Viva Voce), bitirme tezinin tesliminin ardından EE çalışmasının tamamlandığı oturumdur. Belirtilen öz-değerlendirme sürecinin değerlendirmesi, EE değerlendirme kriterlerinden E kriteri altında yapılır. EE, ortak kriterlere göre değerlendirilir ve her derse özel şekilde yorumlanır.

Bitirme tezinin (EE) temel özellikleri:

 • EE Diploma Programını alan tüm öğrenciler için zorunludur

 • EE, harici olarak değerlendirilir ve TOK notuyla birlikte oluşan kombinasyonlara bağlı olarak IB Diploması için toplam puana üç puana kadar katkıda bulunur.

 • EE süreci, öğrencileri üniversitede ve Diploma Programının ötesinde yapacakları çalışmalarda başarılı olmasına yardımcı olur.  

 • EE, öğrencinin kendi seçtiği konu üzerine bir danışman gözetmenliğinde yaptığı bireysel araştırma çalışmasıdır.

 • EE, 4.000'den fazla kelime içermeyen resmi bir akademik yazı olarak sunulur.

 • Öz-değerlendirme formlarında kullanılan kelime sayısı toplam en fazla 500 olmalıdır.

 • EE, öğrenci tarafından yaklaşık 40 saat harcanan bir çalışmanın sonucudur.

 • Öğrenciler, danışmanları tarafından, 3 öz-değerlendirme oturumu da dahil olmak üzere, toplam 3 ila 5 saat süre önerilen bir gözetim süreci ile desteklenir.

 • Viva Voce, danışman öğretmenin öğrenciyle yaptığı son ve zorunlu bir oturumdur.

 • Akademik dürüstlük ilkelerine uymak EE süreci için tartışılmaz bir zorunluluktur ve ihlali durumunda öğrenci EE’yi geçemeyerek diploma alma hakkını kaybeder.

 • EE, 5 kriter altında toplam 34 puan üzerinden değerlendirilir.

 • Bir öğrencinin diploma almaya hak kazanmak için bitirme tezinden D notu veya üstü alması gerekir.

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page