top of page

İngilizce A: Dil ve Edebiyat  Dersi SD ve YD (English A: Language and Literature SL -HL)  

   

    Bu ders dört bölümden oluşur: 

 

    Bölüm 1:     Kültür Bağlamında Dil 

    Standart Düzeyde 40, Yüksek Düzeyde 60 saat

 

    Bölüm 2:     Dil ve Kitlesel İletişim

    SD 40,  YD 60 saat

 

    Bölüm 3:     Edebiyat - Metinler ve Bağlamlar

    SD 40,  YD 70 saat

 

    Bölüm 4:     Edebiyat-Eleştirel Çalışma

    SD 30,  YD 50 saat

    İngilizce A: Dil ve Edebiyat Standart Düzey toplam ders saati: 150 saat

    İngilizce A: Dil ve Edebiyat Yüksek Düzey toplam ders saati: 240 saat

İngilizce A: Dil ve Edebiyat Standart Düzeyde Değerlendirme (English A - Lang & Lit SL)

 

      Dış Değerlendirme (DD) External Assessment (EA)

      Sınav kağıdı 1

      Formatı: Daha önce derste işlenmemiş iki metnin yazılı çözümlemesi (25 puan)                 

      Süre: 1 saat 30 dakika  

      Sınav kağıdı 2

      Formatı: Derste çalışılmış iki edebi metne yönelik bir makale yazımı. Makale konusu, sınavda  verilen altı sorudan v           birine cevap şeklindedir. (25 puan)

      Süre:  1 saat 30 dakika

     

      Yazılı ödevler

      Derste kullanılan yazılı metinlere bağlı en az üç tane yazılı ödev, sadece biri dış değerlendirmeye tabi t            

     tutulur. (20 puan)

         

     İç Değerlendirme (İD) Internal Assessment (EA)  

     Bireysel Sözlü

     Formatı: Derste çalışılan edebi bir metinden alıntı üzerine sözlü yorumda bulunma (15 puan)

     Daha Fazla Sözlü Çalışma 

     En az iki tane daha sözlü çalışma. Bunlardan biri, son değerlendirme için teslim edilecektir (20 puan)

         

     Dış Değerlendirme Puan :   70

     İç Değerlendirme Puan :  30

     Toplam Puan:  100

 

İngilizce A: Dil ve Edebiyat Yüksek Düzeyde Değerlendirme (English A - Lang & Lit HL)

 

      Dış Değerlendirme (DD) External Assessment (EA)

      Sınav kağıdı 1

      Formatı:Daha önce derste işlenmemiş iki farklı metne yönelik yazılı karşılaştırma analizi (25 puan) Süre: 2 saat

 

      Sınav kağıdı 2

      Formatı:Derste çalışılmış iki edebi metne yönelik bir makale yazımı. Makale konusu, sınavda verilen altı sorudan

      birine cevap şeklindedir. (25 puan) Süre: 2 saat

 

      Yazılı ödevler

      Derste kullanılan yazılı metinlere bağlı en az dört tane yazılı ödev, iki tanesi dış değerlendirmeye tabi tutulur.  

     (20 puan)

     

     İç Değerlendirme (İD) Internal Assessment (EA)

     Bireysel Sözlü

     Formatı:     Derste çalışılan edebi bir metinden alıntı üzerine sözlü yorumda bulunma; iki yönlendirici soru sorulur. (15

     puan)

 

     Daha Fazla Sözlü Çalışma 

     En az iki tane daha sözlü çalışma. Bunlardan biri, son değerlendirme için teslim edilecektir. (15 puan)

 

      Dış Değerlendirme Puan :         70

      İç Değerlendirme Puan :            30

      Toplam Puan:                                   100

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page