top of page

IB Film SD ve YD Dersi

Dersin Amacı

  • Sinemamın farklı bağlamlarını keşfetmek, film, film yapımcısı ve film yapım teknikleri arasında bağlantı kurmak. (araştırma)

  • Hem bireysel hem de ortaklaşa çalışarak film yapımcısı ve sinema eleştirmeni olarak beceriler edinmek ve onları uygulamak (eylem)

  • Kendi ve diğerlerinin film çalışmalarına değerlendirmeci ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmek (öz değerlendirme) 

 

Temel dersler

  • Filmi Okumak

  • Filmi Bağlamsal Açıdan İncelemek

  • Film Yapımındaki Rolleri Keşfetmek

  • Ortaklaşa Film Yapımı (sadece YD)

 

Değerlendirme Bileşenleri

Dış Değerlendirme

Metinsel Analiz (SD - %30 ve YD - %20)

Karşılaştırmalı Çalışma (SD - %30 ve YD - %20)

 

İç Değerlendirme

Film Portfolyosu (SD - %40 ve YD - %25)

Ortaklaşa Film Projesi (YD - %35)

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page