top of page

 IBDP DİL A_TÜRKÇE_ EDEBİYAT DERSİ-

TÜRKÇE A: EDEBİYAT SD-YD DERSİ (TURKISH A: LITERATURE SL-HL)

Değerlendirme hedefleri

     1. Aşağıdakileri bilmek, anlamak ve yorumlamak

 •  Bir dizi metin, yapıt ve/ya performans ile bunların anlamları ve çağrışımları

 •  Metinlerin içinde yazıldıkları ve/ya alımlandıkları bağlamlar

 •  Edebi, biçemsel, retorik, görsel ustalık ve/ya performans ustalığının unsurları

 •  Belli metin türlerinin ve edebi biçimlerin özellikleri.

     2. Aşağıdakileri çözümlemek ve yorumlamak

 •  Dil kullanımının hangi yollarla anlam yarattığı

 •  Edebi, biçemsel, retorik, görsel ya da teatral tekniklerin kullanımı ve etkileri

 •  Farklı metinler arasındaki ilişkiler

 •  Metinlerin insanların kaygıları konusunda nasıl bakış açıları sunabileceği.

 

      3. Aşağıdaki gibi aktarmak

 • Fikirleri açık ve anlaşılır, mantıklı ve ikna edici şekillerde

 • Bir dizi tarz ve kesit dilde, çeşitli amaçlar ve durumlara uygun olarak

 • (yalnızca edebiyat ve performans için) fikirleri, duyguları, karakteri ve atmosferi

        performans yoluyla.

Öğrenciler A Dili: Edebiyat dersinde neler öğrenecekler?

     A Dili: Edebiyat dersinde öğrenciler, güçlü bir yazı tarzı olarak edebiyatın kültürler çapında ve tarih boyunca kendini nasıl çeşitli şekillerde gösterdiğini öğrenecekler. Edebiyatın üretimine ve alımlanmasına katkıda bulunan etkenlere ilişkin bir anlayışı araştıracak ve geliştirecekler; örneğin,

 •  Yazarların ve okurların yaratıcılığı

 •  Yazarların ve okurların kendi bağlamları ile ve edebi gelenekle etkileşimlerinin doğası

 •  Dilin nasıl anlam ve/ya etki doğurabileceği

 •  Edebi yaratının ve yanıtın edimsel ve dönüştürücü potansiyeli.

     Farklı zamanlar ve yerlerden çeşitli biçimlerdeki edebi metinleri yakından inceleyerek öğrenciler, kendi yorumlarının yanı sıra başkalarının eleştirel bakış açılarını dikkate alacaklar. Bu da bakış açılarının nasıl kültürel inanç sistemleri tarafından şekillendirildiği ve bu sistemler içinde anlamın nasıl müzakere edildiği konusundaki araştırmaları doğuracaktır.

     Öğrenciler eleştirel yanıt ve yaratıcı üretim süreçlerine katılacaklardır ve bunlar, metinlerin okurları nasıl etkilediği ve okurların metnin olanaklarını nasıl açığa çıkardıkları konusunda öğrencilerin bilinçlerini şekillendirmeye yardımcı olacaktır. Edebiyata odaklanan bu ders, özellikle dilin estetik kullanımlarına duyarlılığı geliştirmekle ve edebiyatın dünyayı ve sosyal ve kültürel kimlikleri temsil etme ve yapılandırma yolları konusunda düşünmeleri için öğrencilere güç vermekle ilgilenir.

  Dersin gerekleri

     Standart düzeyde (SD) üç araştırma alanı çapında en az dokuz ve yüksek düzeyde (YD) de en az on üç yapıt çalışılmalıdır. IB, dil ve edebiyat derslerindeki çalışmalara eşlik etmesi için geniş bir dizi dilde yazarları içeren geniş kapsamlı bir Zorunlu Okuma Listesi oluşturmuştur.

     Çevrim içinde aranabilen bu liste, öğretmenlere çeşitliliği ve ders gereklerine uyumu garanti eden bir grup yazar içinden seçim yapmalarına olanak tanıyan bir kaynak sunar. Her bir dilin edebiyatında araştırmanın başlangıç noktası olarak altı yazar önerilmiştir. Öğretmenler bu öneriye uymayı ya da uymamayı seçebilirler.

      Öğretmenler yapıtları seçerken, edebi biçim, dönem ve zaman arasında denge kurmaya çalışmalı, ayrıca insan deneyiminin ve sanatsal deneyimin alabileceği çeşitli biçimleri seçimleri arasına almak için çaba harcamalıdırlar.

SD öğrencilerinin aşağıdaki ölçütlere uygun en az dokuz yapıtı çalışmaları gerekir:

 •  En az beşi, Zorunlu okuma listesindeki yazarlar tarafından orijinal olarak çalışılan dilde yazılmış olmalıdır

 •  En az dördü, Zorunlu okuma listesindeki yazarların çeviri yapıtları olmalıdır

 • En az dördü, Zorunlu okuma listesindeki yazarlar tarafından orijinal olarak çalışılan dilde yazılmış olmalıdır

 • En az üçü, Zorunlu okuma listesindeki yazarların çeviri yapıtları olmalıdır

 •  İki yapıt ise Zorunlu okuma listesinden ya da dışarıdan serbest olarak seçilebilir ve çeviri de

         olabilir.

     Her bir araştırma alanı için en az iki yapıt işlenmelidir. Yapıtlar, üç farklı edebi biçimi, üç dönemi ve (Zorunlu okuma listesinde    belirtildiği gibi) en az iki kıtadan üç ülkeyi ya da bölgeyi kapsayacak şekilde seçilmelidir.

 

YD öğrencilerinin aşağıdaki ölçütlere uygun en az on üç yapıtı çalışmaları gerekir:

 •  En az beşi, Zorunlu okuma listesindeki yazarlar tarafından orijinal olarak çalışılan dilde yazılmış olmalıdır

 • En az dördü, Zorunlu okuma listesindeki yazarların çeviri yapıtları olmalıdır

 • Dördü ise Zorunlu okuma listesinden ya da dışarıdan serbest olarak seçilebilir ve çeviri de olabilir.

 

       Her bir araştırma alanında en az üç yapıt olmalıdır. Yapıtlar, dört farklı edebi biçimi, dört dönemi ve Zorunlu okuma listesinde      belirtildiği gibi, en az iki kıtadan dört ülkeyi ya da bölgeyi kapsayacak şekilde seçilmelidir.

      Her bir araştırma alanının içinde verilen fikirler ve beceriler, dersin ayrılmaz birer parçası olup dersin tamamına yedirilir. Öğretmenler, öğretme sıralamasıyla ilgili kararları verirken, çalışılacak yapıtların türünü ve kapsamını, dersin her bir alanı için gereken zamanı, öğrenci becerilerinin gelişimini, öğrenim kazanımlarını, yapılacak performans çalışmasını ve değerlendirme tarihlerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Ders yapılandırma modelleri konusunda daha fazla bilgiye, A Dili öğretmen destek malzemesinden ulaşılabilir.

TELİF HAKKI © 2020 EXAM ACADEMY TURKEY. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. BU YAZIYI TÜMÜ OLMAK ŞARTIYLA, DEĞIŞTİRİLMEDEN, ÜCRETSİZ OLARAK, VE BU TELİF HAKKI UYARISI VE İNTERNET BAĞLANTISI (HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM) İLE BİRLİKTE KOPYALAMAYA VE DAĞITMAYA İZİN VERİLMİŞTİR.

 

COPYRIGHT © 2020 BY EXAM ACADEMY TURKEY. ALL RIGHTS RESERVED. PERMISSION IS GIVEN TO COPY AND DISTRIBUTE THIS MATERIAL, PROVIDED THE CONTENT IS COPIED IN ITS ENTIRETY AND UNALTERED, IS DISTRIBUTED FREELY, AND THIS COPYRIGHT NOTICE AND LINKS ARE INCLUDED. HTTPS://EXAMACADEMYTURKEY.COM

bottom of page